Belchim is verheugd u te kunnen melden dat voor Ovitex een tijdelijke vrijstelling is afgegeven in de onbedekte teelt van bessen. De vrijstelling is mede tot stand gekomen door inspanningen van de NFO, de NVWA, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (het LNV) en Belchim Crop Protection.

De vrijstelling, op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden, geldt tot en met 30-4-2022. De vrijstelling is van belang om een goede start te maken in de geïntegreerde beheersing van plaaginsecten in de betreffende teelt.

Verkoop
De verkoop van Ovitex vindt plaats via gecontroleerde distributie.

Advies
Met deze vrijstelling is Ovitex, met de werkzame stof paraffineolie, uitsluitend toegelaten als insectenen mijtenbestrijdingsmiddel in de onbedekte teelt van bessen.

Driftreductie onbedekte teelt van bessen
Watervolume: 200-1200 liter water per hectare
Techniek uit ten minste de klasse DRT 97,5 op het gehele perceel

Let op:
– Dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden.
– Gevaarlijk voor bijen.