De evolutie van Belchim

Belchim Crop Protection

Belchim Crop Protection is een Belgische speler op de Europese gewasbeschermingsmarkt. Als bedrijf en als innovatieve productleverancier heeft het zich goed aangepast aan de veranderingen in de industrie en de veranderende regelgeving. Wijlen Dirk Putteman richtte in 1987 zijn eigen gewasbeschermingsbedrijf Belchim op. Eind jaren negentig zocht en vond hij een strategisch partnerschap met ISK Biosciences en richtte hij een internationaal onderzoeks- en ontwikkelingsbedrijf op. Deze samenwerking maakte niet alleen een meer gespecialiseerd productportfolio mogelijk, maar ook een verdere uitbreiding binnen Europa. Belchim brengt oplossingen voor akkerbouwgewassen, maar heeft ook heel wat middelen voor kleinere teelten (diverse groenten, fruit, sierteelt, …) in het gamma. Naast een innovatief productportfolio zijn geloofwaardigheid en reputatie sterke troeven van Belchim Crop Protection.

Our Development. Your Growth.

  • Innovatie op de markt brengen
  • Het verstrekken van waardevolle & correcte informatie
  • Zeer deskundig team van medewerkers

  • Luisteren en antwoord bieden aan klanten

  • Dicht bij telers, adviseurs en handelaars

Belchim Crop Protection brengt met zijn nieuwe CEO Mark Waltham, een breed gamma van state-of-the-art gewasbeschermingsmiddelen, maar ook huis-en-tuinproducten. Belchim investeert veel in duurzaamheid, door het ontwikkelen van innovatieve middelen met een goed milieuprofiel en oplossingen van biologische oorsprong. Bovendien wordt op beide proefstations (1 in Londerzeel, België en 1 in Fronton, Frankrijk) intensief onderzoek gedaan naar de werking en selectiviteit de middelen, maar ook naar nieuwe ziekten en plagen, om met deze kennis het beste advies voor elke teelt te kunnen geven.

Oplossingsgericht

Belchim is oplossingsgericht:

Belchim brengt oplossingen voor akkerbouwgewassen, maar ook voor kleinere teelten en nichemarkten

Nauwe samenwerking met Japanse innovatieve bedrijven en leveranciers

Behandelschema’s door productcombinaties

Innovatie

Onze producten zijn innovatief:

5 eigen moleculen

Innovatieve producten met uitstekende profielen (werkzaamheid en op vlak van milieu)

Klaar voor huidige en toekomstige regelgeving op wereldschaal

Know-how

Ons team heeft de know-how:

Altijd aanwezig in het veld

Technische ondersteuning op hoog niveau

Focus op ontwikkeling en registratie in lijn met de noden van de markt

“Wij bedienen de agrarische wereld met hoogwaardige en innovatieve producten en het beste advies over het gebruik ervan.”

Onze Visie

“De beste markttoegang voor gewasbeschermingsmiddelen in Europa en Noord-Amerika zijn en een optimale waarde creëren voor elke schakel in de keten, van leverancier tot teler.”

Onze Missie

Onze Partners

Contacteer ons

Met een gewasgerichte aanpak staat BELCHIM zeer dicht bij de telers en ontwikkelt het OPLOSSINGEN die inspelen op de behoeften van de markt

Contact