Narita

De sleutel tot succes tegen alternaria in aardappelen

Voordelen

  • Preventieve bescherming tegen beide soorten alternaria
  • Mengbaar met alle plaagfungiciden

Doelwit
Alternaria solani
Alternaria alternata

Productinformatie

Samenstelling
250 g/l difenoconazool
Formulering
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Erkenningsnummer
14307 N
Type
Fungicide
Teelten
Aardappelen