Katoun Gold

Uniek contactherbicide tegen onkruiden en mossen

Voordelen

  • Eerste resultaat 2 uur na toepassing zichtbaar
  • Eindresultaat na enkele dagen
  • Middel van natuurlijke oorsprong
  • Enkel contactwerking, geen systemische effect
  • Het middel wordt snel afgebroken in natuurlijke componenten

Doelwit
Eenjarige onkruiden
Mossen

Productinformatie

Samenstelling
500 g/l pelargonzuur
Formulering
EC (Emulgeerbaar concentraat)
Erkenningsnummer
15330 N
Type
Herbicide
Teelten
Groenvoorziening
Open verharding
Onverhard terrein