Nieuw wapen tegen hittestress

De laatste jaren hebben we de heetste perioden sinds het begin van de metingen gezien. De kans op hittegolven en zeer warme dagen is toegenomen. In veel gewassen hebben we te maken met toenemende schade als gevolg van hittestress.
Belchim Crop Protection levert sinds dit jaar een nieuw instrument ter voorkoming van hittestress, Dimmer.

Wat is Dimmer?
Dimmer is een product op basis van algen (Spirulina platensis). Dimmer legt een onzichtbaar laagje op de plant, een fysieke barrière die schadelijk UV- en infrarood-licht blokkeert. PAR-licht dat nodig is voor de fotosynthese, blijft voldoende beschikbaar.
Er is dan ook geen effect op de groei van de plant en de productie en kleuring van de vruchten. Dimmer kan in ieder gewenst gewas worden toegepast. In onze regio is er voorlopig alleen ervaring in appel. Met name op percelen waar beregenen in de zomer niet mogelijk is, kan Dimmer een groot verschil maken.

Ervaringen uit andere delen van de wereld geven een positief beeld voor veel teelten die te kampen hebben met enige vorm van zonnebrand en hittestress.

Een groot voordeel van Dimmer is dat het geen residu geeft. Er vormt zich geen zichtbare waas of aanslag op de plant en vruchten en er is ook geen meetbaar residu. Dimmer heeft dus geen MRL en geen wachttijd tussen toepassing en oogst.

De toepassing
Om optimaal gebruik te maken van Dimmer moet de eerste toepassing ruim voor de hitte plaatsvinden. Dit werkt als een soort basislaagje. Voor appel betekent dit dat de eerste toepassing er rond half juni op moet zitten. Wanneer er een hitteperiode wordt verwacht, moet een tweede toepassing worden uitgevoerd. Dit zet de weerbaarheid op het hoogste niveau door de unieke filtering van schadelijk licht. Herhaal de behandeling na 14 dagen of na meer dan 20 mm neerslag wanneer er (opnieuw) sprake is van hittestress.

Voor elke toepassing is de adviesdosering 1,5 kg per hectare. Indien het toepassingsschema gevolgd wordt, zijnde de vroege toepassing in het begin van de zomer gevolgd door minimaal één toepassing voor de hitte, is de effectiviteit minimaal gelijkwaardig maar vaak beter dan bestaande producten.

  • Bescherming tegen zonnebrand en hittestress
  • Geen zichtbaar residu
  • Product van natuurlijke oorsprong