Nefyto lanceert Agro E-label app

Gebruiksvoorschriften gewasbeschermingsmiddelen klaar voor de toekomst

De toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen, aangesloten bij Nefyto stellen de gebruiksvoorschriften en aanbevelingen van hun producten voortaan ook elektronisch beschikbaar. Via de gratis applicatie met de naam Agro E-label kunnen barcodes op de verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen worden gescand en kunnen de gebruiksvoorschriften worden ingezien. Ook zijn de beschikbare middelen per teelt te selecteren. Er is bewust gekozen voor een sobere opzet van de app. Agro E-label verwerkt geen gegevens van de gebruikers

Steeds meer vraag naar digitalisering
Het papieren etiket is nog steeds de officiële bron, maar de fabrikanten stellen vast dat er een groeiende behoefte is om gebruiksvoorschriften van gewasbeschermingsmiddelen onafhankelijk van tijd en plaats te kunnen raadplegen. Niet alleen zijn de voorschriften vaak complex, het wordt ook steeds belangrijker de voorschriften zorgvuldig toe te passen. De digitale etiketten moeten gaan helpen om de gewasbescher-mingsmiddelen op het juiste moment, in de juiste hoeveelheid en op de juiste plaats toe te passen.

Zorgvuldig gebruik stimuleren via E-Stewardship
In de Agro E-label app is de volledige etiketinformatie van de gewasbeschermingsmiddelen voor professioneel gebruik te vinden, dus niet alleen de landbouwkundige voorschriften maar ook de zogeheten restricties. Specifieke voorschriften die gelden voor bijvoorbeeld emissiereductie, gebruik in grondwaterbeschermingsgebieden of persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ook in de app terug te vinden.
Het initiatief voor de app sluit naadloos aan bij de doelstelling van de Nefyto-bedrijven om hun producten optimaal te begeleiden. Nefyto hanteert hiervoor in dit kader de term E-Stewardship, als variant op de term Product Stewardship. Nederland is het eerste Europese land dat op deze wijze de etiketgegevens presenteert. Binnen de Europese koepel van middelenfabrikanten CropLife Europe wordt inmiddels gewerkt aan “digital label compliance”.

Bijdragen aan beleidsdoelen Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 
Met het lanceren van de Agro E-label app geeft Nefyto uitvoering aan een van de acties uit het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Met betrokken partners van overheid en bedrijfsleven wordt verkend hoe de digitalisering van de gebruiksvoorschriften zowel de beleidsdoelen als de veilige en verantwoorde (precisie) praktijktoepassing van gewasbeschermingsmiddelen verder kan ondersteunen.

Doelgroep
De Agro E-label app is bedoeld voor boeren, tuinders en hun adviseurs en voor iedereen die op een laagdrempelige manier kennis wil nemen van de voorschriften. Met de app kunnen de barcodes op de verpakkingen worden gescand. Op korte termijn zal de 2d-matrix op de verpakking van gewasbeschermingsmiddelen hiervoor gebruikt gaan worden. Agro E-label maakt het ook mogelijk de gewasbeschermingsmiddelen te selecteren per gewas.

Database beschikbaar voor softwareontwikkelaars en andere partijen
De app Agro E-label is gebaseerd op de database van Fytostat, die voor dit doel fors is uitgebreid. In de loop van het komend jaar komt er een API beschikbaar, waarmee de database ook beschikbaar komt voor softwareontwikkelaars, leveranciers en andere organisaties die de informatie willen gebruiken en combineren met andere gegevens, zoals bijvoorbeeld weergegevens.

Contact
Gekozen is voor een relatief eenvoudige opzet van Agro E-label. We stellen het zeer op prijs om feedback te ontvangen. De ontvangen feedback wordt gebruikt om de informatie en functionaliteiten daar waar mogelijk te verbeteren.
Softwareontwikkelaars, leveranciers en organisaties die gebruik willen maken van de gegevens in de onderliggende database van Agro E-label kunnen contact zoeken via onderstaand e-mailadres. Dit geldt ook voor producenten van gewasbeschermingsmiddelen die niet zijn aangesloten bij Fytostat, maar wel hun productinformatie vermeld willen zien in de app en de database.

Uw reactie kunt u sturen naar fytostat@fytostat.nl, via het contactformulier op de Fytostat website (www.fytostat.nl) of naar nefyto@nefyto.nl

Disclaimer
De gegevens voor Agro E-label worden geleverd door de bij Fytostat aangesloten bedrijven. Er wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties in de toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen. Fytostat voert daarbij controles uit en neemt de uiterste zorgvuldigheid in acht. Desalniettemin aanvaardt Fytostat geen aansprakelijkheid voor de juistheid van de gegevens.
Agro E-label verwerkt geen individuele gegevens van gebruikers. Agro E-label is een aanvullend hulpmiddel en vervangt niet het wettelijk gebruiksvoorschrift zoals dat op gewasbeschermingsmiddelen is vermeld.

Meer informatie
•    Agro E-label is beschikbaar via de stores van Apple en Google
•    Over Agro E-label is ook een korte video beschikbaar. Die kunt u hier bekijken.
•    Klik hier voor de tekst van het persbericht