“Er staat nul onkruid”

Sinopia is een nieuw bodemherbicide voor de aardappelteelt. Afgelopen jaar heeft een aantal telers het als proef toegepast op praktijkpercelen. Akkerbouwers Willy en Mark de Beer uit Leende (N-Br.) waren één van de gebruikers. Ze zijn tevreden over het resultaat: “Er staat nul onkruid.”

De Brabantse akkerbouwer teelt zo’n 100 hectare fritesaardappelen. Dat is het belangrijkste gewas in het bouwplan van 180 hectare. De familie heeft ook 5500 vleesvarkens en ze doen aan mesthandel en mestverwerking. De Leendenaren telen de aardappelen op de zandgrond rond het eigen bedrijf en op meer leemachtige zandgrond in Someren, op ruim tien kilometer afstand.
Ze telen de aardappelen 1 op 4, veel op huurland. Het aanbod aan huurland is de laatste jaren toegenomen. “Er is nu genoeg aanbod”, zegt Mark. “Vooral van stoppers en van veehouders die een derde gewas zoeken om aan de voorwaarden voor de vergroening te voldoen.”
De akkerbouwer slaat alle aardappelen zelf op, in een bewaarloods uit 2020. Ze bouwden die loods grotendeels zelf, in een recordtempo. Op 3 juli startte de bouw; 6 oktober gingen de eerste aardappelen erin.
In totaal kunnen nu ze zo’n 6500 ton opslaan. In april leverden ze de complete oogst aan de fritesverwerker. Langer bewaren van zandaardappelen zonder mechanische koeling is een risico. Daarom staat mechanische koeling nog op het verlanglijstje van de jonge akkerbouwer.

Het middel erin jagen
De Beer heeft een bijzondere spuit: een zelfrijdende Amazone met een Hardiboom van 27 meter breed. Met de tank van 4500 liter kan hij 22,5 hectare spuiten zonder bij te tanken. Een voormalige medewerker die nu zzp-er is, doet meestal het spuitwerk. Hij doet dat ook in loonwerk voor anderen. Jaarlijks spuit de spuitmachine zo’n 1500 hectare.
De akkerbouwer heeft bewust gekozen voor luchtondersteuning op de spuit. “Aardappelen hebben zóveel bladmassa! Je moet bij phytophthora-bespuitingen het middel erin jagen anders raakt het alleen het bovenste blad. Je moet de vliegen eruit zien komen waaien.”

Mark de Beer (l.) : “We hebben het meeste last van melganzenvoet, kweek, muur en een beetje nachtschade. De mix met Sinopia gaf hier een zeer mooi resultaat.”

Sinopia in de mix
De onkruidbestrijding in aardappelen is niet altijd simpel. “We hebben het meeste last van melganzenvoet, kweek, muur en een beetje nachtschade”, legt de teler uit.
Hij spuit op de onkruidrijke zandgrond vóór opkomst meestal een mix van drie herbiciden met olie. Dit jaar verving hij één van de middelen door Sinopia, op een perceel Innovator van 10 hectare. Sinopia is een kant-en-klare combinatie van twee werkzame stoffen: metobromuron uit de Proman en de clomazone uit de Centium. In de mix die De Beer spoot, zat 2,5 liter Sinopia. Drie liter is toegestaan. Hij is heel tevreden over het resultaat. “Er staat nul onkruid.”
“Zo’n mix is niet voor niets”, zegt Ton van de Meeberg van Belchim. “Die werkzame stoffen vullen elkaar goed aan. Dat geeft meer duurwerking.” Een voordeel van Sinopia is ook dat er weinig vocht nodig is om het middel actief te maken. “Het is snel actief en effectief”, zegt van de Meeberg. “Dat telt heel sterk in droge perioden en op droogtegevoelige gronden.”
Voor De Beer die voor een groot deel op zandgrond teelt, is dat een groot pluspunt. Hij noemt nog een voordeel: “Het is niet stroperig, het spoelt makkelijk in de tank.”