Samson Extra 6% OD

Samenstelling: 60g/l nicosulfuron
Formulering: OD
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 12987N, W3

 
Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na-opkomst toepassing in het volgende toepassingsgebied (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Maïs

hanepoot1
straatgras2 kweek3 muur4

0,67 l/ha

1

  1. hanepoot (Echinochloa crus-galli)
  2. straatgras (Poa annua)
  3. kweek (Elytriga repens)
  4. muur (Stellaria media)

 
Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen  en om het oppervlaktewater ten behoeve van de drinkwaterbereiding te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m vanaf de insteek van de sloot gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende spuitdoppen. 

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan wanneer in perceelsstroken die niet grenzen aan oppervlaktewater in de eerste 14 m van het gewas, gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij, gebruik wordt gemaakt van 75% driftreducerende spuitdoppen.

Er kan in gevoelige variëteiten blijvende gewasschade optreden. Dit kan de opbrengst negatief beïnvloeden.

 

Resistentiemanagement:
Dit middel bevat de werkzame stof nicosulfuron. Nicosulfuron behoort tot de sulfinylurea. De Hrac code is B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Samson® Extra 6% OD is een product van ISK Biosciences Europe NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top