Fresco

Samenstelling: 400g/l metobromuron
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 15806N, W0

 

Fresco bevat de unieke werkzame stof metobromuron die een bodem- en contactwerking heeft. Als MULTIFLEX herbicide geeft Fresco een uitstekende werking op een breed spectrum van breedbladige onkruiden zoals kamille, herderstasje, melganzenvoet, uitstaande melde en klein kruiskruid en een aantal grasachtige onkruiden zoals straatgras en duist.

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

 

Het gebruik in de onbedekte teelt van boon met peul, boon zonder peul m.u.v. tuinboon, pastinaak, anemoon, hyacint, iris, lelie, narcis, muscari en zantedeschia, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek  uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

 

Toepassingsvoorwaarden

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Het middel toepassen in 200 – 400 liter water per ha.

In verband met residuen in volggewassen, direct na het mislukken van de teelt alleen aardappelen en wortel- en knolgewassen telen. Na 4 maanden na toepassen mogen ook bieten, bladgroenten, granen en maïs worden geteeld. Eén jaar na toepassen mogen alle gewassen worden geteeld.

 

Gewasveiligheid

Voor gezaaide gewassen: Om schade aan gewassen te voorkomen dient het middel direct na zaaien (bij voorkeur binnen 5 dagen) te worden toegepast.

Onder bepaalde omstandigheden, met name bij tekort aan vocht, koude omstandigheden en op lichte gronden in combinatie met overmatige regenval of irrigatie, kunnen direct tijdens en na opkomst van het gewas nadelige effecten op groei en ontwikkeling van het gewas optreden.

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metobromuron. Metobromuron behoort tot de Ureum verbindingen. De HRAC code is C2.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Designed by Pedro
Scroll to Top