Roquat

Samenstelling: 200g/l diquat
Formulering: SL
Verpakking: 2 x 10 L
Toelatingsnummer: 15347N, W1

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel of doodspuitmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied

Type behandeling

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Maximaal aantal liter middel per teeltcyclus

Minimum interval tussen de toepassingen in dagen

Aardappelen

voor opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 L/ha 

4 L/ha

-

doodspuiten

Aardappelloof

2-4 L/ha

2

Bieten

voor opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 L/ha 

2 L/ha 

-

Groenteteelt

voor opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 L/ha

2 L/ha

-

 

Toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-500 liter water per ha.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten/geleedpotigen/insecten te beschermen is doodspuit toepassing in aardappel uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van een lage spuitboomhoogte (maximaal 30 cm boven de top van het gewas), met venturidop en een kantdop in acht neming van een teeltvrije zone van 1,25 m (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij tot aan de perceelsgrens).

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten/geleedpotigen/insecten te beschermen is toepassing voor opkomst in alle gewassen uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% drift reducerende spuitdoppen en een kant dop.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen  dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen of op niet-bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels. Gebruik dit product niet wanneer bloeiende onkruiden aanwezig zijn.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Roquat® is een product van Globachem NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top