Proxanil

Samenstelling: 50g/l cymoxanil + 400g/l propamocarb hydrochloride
Formulering: SC
Verpakking: 10 L
Toelatingsnummer: 13217N, W1
 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassings gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Minimum
interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Aardappelen

aardappelziekte
1

2-2,5 L/ha

7

14

1 aardappelziekte (Phytophthora infestans)

 

Toepassingsvoorwaarden 

Reeds aanwezige, zichtbare infecties worden niet afdoende bestreden. Proxanil kan met name preventief worden ingezet aan het begin van het groeiseizoen. Daarna dient het gewas met een ander middel te worden beschermd tegen infecties van de aardappelziekte. 

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen cymoxanil en propamocarb. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximes, de FRAC code is 27. Propamocarb behoort tot de carbamaten, de FRAC code is 28. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Proxanil® is een product van Arysta LifeScience Benelux Sprl. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top