Difure Pro

Samenstelling: 150g/l difenoconazool + 150g/l propiconazool
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 14988N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden. 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Minimum
interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermij n in dagen

Bieten 

Na opkomst

Roest1

0,6 L/ha

2

14

21

1 Roest (Uromyces betae)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van bieten het middel toepassen in 100-500 liter water per ha.

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel tussen 1 maart en 1 oktober uitsluitend toegestaan indien op percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden in de periode van 1 september tot 1 maart. 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen difenoconazool en propiconazool. Difenoconazool en propiconazool behoren tot de triazolen. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Difure Pro® is een product van Globachem NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top