Valis M

Samenstelling: 6% valifenalaat + 60% mancozeb
Formulering: WG
Verpakking: 10 kg
Toelatingsnummer: 15718N, W0


Gebruik
Nieuw, krachtig fungicide ter bestrijding van phytophthora in aardappelen


Eigenschappen en werking
Valis M met zijn “Act’in Power” bevat 2 actieve stoffen (valifenalaat en mancozeb) en werkt daardoor preventief, curatief en translaminair. Dankzij de stevige dosering mancozeb is er ook een nevenwerking op alternaria.

Valifenalaat is het nieuwste CAA fungicide. Het combineert een preventieve en curatieve werking. Deze actieve stof is translaminair en opwaarts systemisch. Deze unieke werking noemen we “Act’in Power” = Actief in de plant

Mancozeb  is een preventief contactfungicide met een multisite werking. Het verhindert de kieming van de sporen.


Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

*Maximaal 1 toepassing voor het sluiten van het gewas en maximaal 3 toepassingen na het sluiten van het gewas (BBCH 40)
1 Aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Toepassingsvoorwaarden
De spuitvloeistof dient continu geroerd te worden.
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel in de teelt van aardappelen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen valifenalate en mancozeb. Valifenalate behoort tot de Carboxylic Acid Amides. De FRAC code is 40. Mancozeb behoort tot de dithiocarbamaten fungiciden. De FRAC code is M3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Designed by Pedro
Scroll to Top