Unikat Pro

Samenstelling: 8,3% zoxamide + 66,7% mancozeb
Formulering: WG
Verpakking: 10 kg
Toelatingsnummer: 12783N, W0

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de teelt van consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen.

De toepassing in percelen die grenzen aan watergangen is uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende doppen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 7 dagen.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

 
Algemeen

Het product moet preventief toegepast worden ter voorkoming van loof- en knolaantasting door de aardappelziekte (Phytophthora infestans).

 

Toepassingen

Consumptie-, fabrieks- en pootaardappelen: ter voorkoming van loof- en knolaantasting door aardappelziekte (Phytophthora infestans).
Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en het weer. Meestal wordt met de bespuitingen begonnen als alle planten op zijn gekomen. Afhankelijk van de weersomstandigheden, gewasontwikkeling en het ras dienen de behandelingen om de  7-10 dagen te worden herhaald. Het raadplegen van waarschuwingssystemen kan voor het vaststellen van het spuittijdstip behulpzaam zijn.

Het product mag maximaal 10 maal per teeltseizoen worden toegepast. Indien meer behandelingen nodig zijn, dient een toegelaten middel uit een andere chemische groep ter bestrijding van aardappelziekte te worden toegepast. 

Dosering: 1,8 kg/ha
Het is mogelijk de dosering te verminderen tot 1,5 kg/ha in gevallen van geringe ziektedruk of op rassen die een hoge resistentiegraad tegen de aardappelziekte hebben. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Unikat Pro® is een product van Gowan Crop Protection Ltd. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top