Topper

Samenstelling: 100g/kg triclopyr
Formulering: wateroplosbaar tablet
Verpakking: 1 doos = 4 x (10 x100 g)
Toelatingsnummer: 13478 N W.1

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als groeiregulator in de teelt van appels en peren
VEILIGHEIDSTERMIJNEN:
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan 21 dagen voor appel en peer.
Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Appels en peren, ter voorkoming van vroegtijdig vruchtval voor de oogst. TOPPER minimaal 3 tot 4 weken voor de oogst toepassen.
Dosering:20 tabletten /ha in 300-1500 L water/ha met een conventionele boomgaardspuit.

Niet gebruiken in gewassen die niet gezond zijn of gebrekverschijnselen vertonen.
TOPPER alleen toepassen op volwassen bomen (minimaal 5 jaar oud)
TOPPER alleen toepassen in boomgaarden met een goede vocht- en bemestingstoestand
TOPPER niet toepassen onder winderige condities, dit ter voorkoming van overwaaien naar naburige gewassen.
TOPPER niet mengen met andere producten.

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
TOPPER® is een geregistreerd handelsmerk van Agriphar S.A.
Last update of this page March 2014.

Designed by Pedro
Scroll to Top