Topenco 100 EC

Samenstelling: 100g/l penconazool
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 15461N, W0

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als schimmelbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Appel
(onbedekte teelt)

Echte meeldauw 3

0,3 l/ha

3 per 12 maanden

7

14

Courgette (bedekte substraatteelt)

Echte meeldauw 1,2

0,4 l/ha

3 per teeltcyclus,  3 per 12 maanden

7

3

Komkommer
(bedekte substraatteelt)

Echte meeldauw 1,2

0,4 l/ha

3 per teeltcyclus, 3 per 12 maanden

7

3

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen. 1 Echte meeldauw (Podosphaera xanthii / Sphaerotheca fuliginea)

 1. Echte meeldauw (Erysiphe spp.)
 2. Echte meeldauw (Podosphaera leucotricha)

 

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van appel het middel toepassen in een volume van 1000 liter water per ha.
In de teelt van komkommer en courgette het middel toepassen in een volume van 700-1000 liter water per ha.

Om het grondwater te beschermen mag dit product in de teelt van appel niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing voor 1 mei in de teelt van appel uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

 1. in combinatie met standaard 3 meter teeltvrije zone
  1. Wannerspuit met reflectieschermen en standaard spuitdoppen, of
  2. minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter van de boomgaard in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel, of
  3. KWH k1500-3R2 VLOS 3-rijenspuit met variabele luchtondersteuning en 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter van de boomgaard.
 2. in combinatie met 4,5 meter teeltvrije zone
  1. Tunnelspuit, of
  2. Dwarsstroomspuit met reflectiescherm.

 
Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing vanaf 1 mei in de teelt van appel uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van één van de volgende maatregelen:

 1. in combinatie met standaard 3 meter teeltvrije zone
  1. Dwarsstroomspuit met reflectiescherm, of
  2. Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) [met ventilatorstand laag] in de eerste 20 meter van de boomgaard in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel, of
  3. Wannerspuit met reflectieschermen en standaard spuitdoppen, of
  4. minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen in de eerste 20 meter van de boomgaard in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel. * in combinatie met 4.5 meter teeltvrije zone
  5. Tunnelspuit.

 
Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof penconazool. Penconazool behoort tot de triazole fungiciden. De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Topenco® 100 EC is een product van Globachem NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top