Tipo

Samenstelling: 842g/l geësterde koolzaadolie
Formulering: EC
Verpakking: 20 L
Toelatingsnummer: 13952N

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Bieten

TIPO wordt gebruikt na de opkomst in menging met erkende herbiciden tegen tweezaadlobbige onkruiden.
a) In een onkruidbestrijdingssysteem met gesplitste toepassingen (LDS) zal per toepassing de dosering van TIPO maximaal 0,3-0,5 L/ha bedragen, dit in functie van het gewas en de klimatologische omstandigheden.
b)Op grote onkruiden en bieten in voldoende mate ontwikkeld (> 2 echte bladeren) kan de dosering aangepast worden tot 0,5 a 2 l/ha, dit in functie van de klimatologische omstandigheden.
c)Toevoegen aan grassenbestrijdingsmiddelen in een dosering van 0,5-1,0 L/ha indien noodzakelijk.

 

Granen

Toepassen in een dosering van 1 L/ha in menging met een naopkomst herbicide indien noodzakelijk.

 

Andere gewassen

Daarnaast kan TIPO worden toegepast in tal van andere gewassen als toevoeging van gewasbeschermingsmiddelen tegen onkruiden, schimmels en insecten.
De adviesdosering is afhankelijk van de omstandigheden tijdens toepassing, de afharding van het gewas, de weersinvloeden, de spuittechniek, de dosering en combinaties van de gewasbeschermingsmiddelen waaraan het wordt toegevoegd, etc. Voor meer informatie raadpleeg uw leverancier.

Aangezien de regels voor toevoegingstoffen nog in Europese procedures moeten worden vastgelegd, heeft er geen risicobeoordeling kunnen plaatsvinden en is de werkzaamheid niet beoordeeld. Er is uitsluitend gekeken of de toevoegingstof geen formuleringshulpstof bevat, die in bijlage III van verordening (EG) 1107/2009 is opgenomen. Het door de aanvrager ingediende wettelijk gebruiksvoorschrift, de gebruiksaanwijzing en de etikettering zijn dus niet beoordeeld op mogelijke risico’s en werkzaamheid. Deze risico’s vallen derhalve onder de verantwoording van de toelatinghouder. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Tipo® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top