Lelie

Bescherm uw Lelies tegen virusaantasting

In lelies zijn LMOV (leliemozaïekvirus) en LSV (symptoomloos lelievirus) de meest voorkomende en schadelijkste virussen. LMOV behoort tot de familie van de potyvirussen, LSV behoort tot de familie van de carlavirussen, dit zijn beide virussen die door bladluizen op een non-persistente wijze worden overgebracht. Virusaantasting in lelies kan het gehele groeiseizoen plaatsvinden, echter uit onderzoek is gebleken dat de meeste virusaantasting vooral in het eerste gedeelte van de lelieteelt plaatsvindt.


Voorkom aantasting koloniserende bladluizen

In lelies kunnen vooral later in het seizoen koloniserende bladluizen voorkomen. O.a. katoenluis, zwarte vuilboomluis en wegedoornluis kunnen vaak pleksgewijs een zeer sterke bladluis-gewasaantasting geven. Door het onttrekken van plantsappen, waarmee koloniserende bladluizen zich voeden, kunnen lelies vroegtijdig afsterven. Gevolgen van koloniserende bladluisaantasting zijn opbrengst verlies en daarbij kan er ook virusoverdracht plaatsvinden.


Laat bladluizen niet ongehinderd vliegen!

Virusoverdracht voorkomen is mogelijk door preventief insecticiden en minerale olie in te zetten. Anticipeer zeer alert met een ‘vooruitziende blik’ op de eerste bladluizen! Vooral de vliegende bladluizen zijn de ‘gevaarlijkste vorm’ in het verspreiden van virus en moeten direct worden bestreden door bladluis-dodende middelen.


Uniek werkingsmechanisme

Het werkingsmechanisme van Teppeki is uniek en onderscheidend! Teppeki is een bladluis-dodend insecticide uit de groep van de zogeheten ‘feeding blockers’. De actieve stof van Teppeki “flonicamid”  werkt op alle stadia van bladluizen, behalve op het ei-stadium. Teppeki werkt snel!, binnen een ½ - 1 uur zijn bladluizen niet meer in staat om voedseldeeltjes, dus indirect ook virusdeeltjes, op te nemen of af te geven aan lelies.  Teppeki voorkomt aanmaak van speeksel door bladluizen. Speeksel bevat een stof “pectinase”, deze stof heeft een bladluis nodig om tussenwanden van plantencellen op te lossen. Als er geen speeksel en dus ook geen “pectinase” is,  zijn bladluizen niet in staat om de stylet (= snuit van de bladluis) in een blad te krijgen. Daarnaast zitten veel virusdeeltjes aan de binnenkant van de snuit van een besmette bladluis. Afgifte van deze virusdeeltjes vindt plaats door speeksel. Doordat een behandelde bladluis met Teppeki geen speeksel meer aanmaakt, zal daardoor indirect ook de virusafgifte stoppen. Teppeki stopt voedselopname en speekselafgifte door bladluizen en indirect wordt hiermee de overdracht van virusdeeltjes gestopt.


Doeltreffend in bloembollen

In lelies is Teppeki de betrouwbare basis om alle bladluizen te bestrijden en daarmee virusoverdracht  te beperken. Integreer vroeg in het preventieve virusschema 3 toepassingen Teppeki voor de beste virusreductie.

 

Snelle aanvangswerking

Unieke werking (feeding blocker)

Bestrijdt alle soorten bladluizen

Selectief voor natuurlijke vijanden

 


Advies    
140 gram Teppeki per hectare

  • In combinatie met minerale olie + pyrethroïden
  • 3 toepassingen Teppeki per seizoen, interval van 21 dagen
  • In afwisseling met andere bladluis-dodende insecticiden

 

 

Teppeki® (12757 N - 50 % flonicamid) is een product van ISK Biosciences Europe N.V. Lees aandachtig het etiket vóór gebruik

Designed by Pedro
Scroll to Top