Teppeki en bestuivers (bijen en hommels)

Teppeki is uniek qua werking en selectiviteit en kan zonder nadelige effecten voor onze bestuivers zowel onder glas als in de open teelten veilig worden toegepast. Wij hanteren daarbij het principe dat bij actief bezoek van bijen en hommels in een gewas er even niet gespoten moet worden. Stel de bespuiting dan uit tot een ander moment. Wij noemen dat natuurleuk bladluizen bestrijden !

 

Designed by Pedro
Scroll to Top