Teppeki

Samenstelling: 50% flonicamid                 
Formulering: WG
Verpakking: 4 x 2 kg, 10 x 500 g
Toelatingsnummer: 12757N, W7
 

 
Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insectenbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12
maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst
gewasstadium waarop toegepast mag worden

Aardappelen 

bladluis 1

0,16 kg/ha

2 per teeltcyclus

21

14

Suikerbieten 

bladluis2

0,14 kg/ha

1 per teeltcyclus

 

60

Wintertarwe 

bladluis

0,14 kg/ha

2 per teeltcyclus

21

28

Triticale 

bladluis

0,14 kg/ha

2 per teeltcyclus

21

28

Spelt 

bladluis

0,14 kg/ha

2 per teeltcyclus

21

28

Zomertarwe 

bladluis

0,14 kg/ha

2 per teeltcyclus

21

28

Winterkoolzaad 

bladluis3

0,10 kg/ha

1 per 12
maanden

 

BBCH 16-18
(6e tot 8ste bladstadium)

Pitvruchten 

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

21

Bloembol- en
bloemknolgewassen 

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

Bloemisterijgewassen 

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

Boomkwekerijgewassen 

Bladluis  

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

Vaste plantenteelt 

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

Bloemenzaadteelt

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

Veredelingsteelt en basiszaadproductie van akkerbouw- en groentegewassen

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

Openbaar groen 

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

Vruchtbomen en struiken van pitvruchten 

bladluis

0,14 kg/ha

3 per 12
maanden

21

-

  1. wegedoornluis (Aphis nasturtii),  groene perzikluis (Myzus persicae),  aardappeltopluis (Macrosiphum euphorbiae),  vuilboomluis (Aphis frangulae)
  2. zwarte bonenluis (Aphis fabae),  groene perzikluis (Myzus persicae)
  3. groene perzikluis (Myzus persicae)

 

Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Voor zaadteelten geldt dat aangeraden wordt om op kleine schaal te toetsen of het middel van invloed is op de kiemkracht van het gewas of ras.

Gevaarlijk voor bijen en hommels. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product op in bloei staande gewassen of op niet bloeiende gewassen wanneer deze actief bezocht worden door bijen en hommels alleen toepassen tussen zonsondergang en zonsopkomst.

Gebruik is wel toegestaan in de kas mits er geen bijen of hommels actief naar voedsel zoeken. Voorkom dat bijen en andere bestuivende insecten de kas binnenkomen door bijvoorbeeld alle openingen met insectengaas af te sluiten.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden en bestuivers. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden en/of bestuivers.

Resistentiemanagement:

Dit middel bevat de werkzame stof flonicamid. Flonicamid behoort tot de pyridinecarboxamiden. De Irac code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Teppeki® is een product van ISK Biosciences Europe NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top