Symphonie

Samenstelling: 60g/kg
Formulering: DP
Verpakking: 5 KG
Toelatingsnummer: 13148N, W1

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een pootgoedbehandeling in de teelt van:
a) poot-, consumptie- en zetmeelaardappel.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie2.0, Ctgb juni 2011.

Toepassing mag uitsluitend plaatsvinden door middel van een pootgoedbehandeling. 

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel, pootgoedbehandeling ter bestrijding van lakschurft (Rhizoctonia solani).
Dosering:  150 gram middel per 100 kg pootgoed

De toepassing kan of geheel automatisch plaatsvinden met een op de pootmachine opgebouwd poederdoseerapparaat dan wel handmatig. Bij de laatste methode wordt per voorraadbak met 50 kg aardappelen 75 gram middel zo gelijkmatig mogelijk over het pootgoed uitgestrooid; bij voorkeur met behulp van een bus of maatbeker waarop het volume van 75 gram poeder met een merkstreep is aangegeven. De knollen worden door de pootketting in beroering gebracht zodat een herverdeling van het middel tot stand komt en de aardappelen rondom worden bepoederd. Om te voorkomen dat bij de start onbepoederde knollen de grond ingaan moeten er een aantal van tevoren bepoederde knollen onderin de voorraadbak van de pootmachine worden gedaan. 

Indien tijdens regen wordt gepoot het middel alleen toepassen met afgedekte voorraadbakken. Indien aardappelen en poeder vochtig worden geeft dit aanleiding tot onregelmatige verdeling van het poeder over de knollen en is er kans op dichtsmeren van de ogen. Dit kan een vertraagde, onregelmatige opkomst tot gevolg hebben. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Symphonie® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top