Suikerbieten

Bescherm uw suikerbieten tegen het vergelingsvirus

De aanpak van schadelijke insecten verandert. Van alle schadelijke insecten moeten de bladluizen het meest gevreesd worden omdat zij het bietenvergelingsvirus kunnen overdragen. Dit virus zorgt naast het verkleuren van de bladeren ook voor een sterke daling van de opbrengst. Met Teppeki worden bladluizen goed bestreden en virusoverdracht tot een minimum beperkt. Bieten telen zonder vergelingsvirus blijft dus zeker mogelijk.

Uniek werkingsmechanisme
Het werkingsmechanisme van Teppeki is uniek en onderscheidend! Teppeki is een bladluis-dodend insecticide uit de groep van de zogeheten ‘feeding blockers’. De actieve stof van Teppeki “flonicamid” werkt op alle stadia van bladluizen, behalve op het ei-stadium. Teppeki werkt snel, binnen 1 uur zijn bladluizen niet meer in staat om voedseldeeltjes, dus indirect ook virusdeeltjes, op te nemen of af te geven aan de suikerbieten.

 

Snelle aanvangswerking

Unieke werking (feeding blocker)

Bestrijdt alle soorten bladluizen

Selectief voor natuurlijke vijanden

 


Advies     14
0 gram Teppeki per hectare

  • Max. 1 toepassingen.

 

Teppeki® (12757 N - 50 % flonicamid) is een product van ISK Biosciences Europe N.V. Lees aandachtig het etiket vóór gebruik

Designed by Pedro
Scroll to Top