Spotlight Plus

Samenstelling: 60g/l carfentrazon-ethyl
Formulering: EO
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 12361N, W4

 
Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als doodspuitmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Pootaardappelen (geklapt) 

Volvelds gewasbehandeling

aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht

1 L/ha

1  

Pootaardappelen (geklapt) 

Rijenbehandeling

aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht

0,5 L/ha

1  

Pootaardappelen (ongeklapt) 

Volvelds gewasbehandeling

aardappelloof ter voorkoming van virusoverdracht

1 L/ha

1  

Consumptie-aardappelen

Volvelds gewasbehandeling

aardappelloof

1 L/ha

1  

Zetmeel-aardappelen

Volvelds gewasbehandeling

aardappelloof

1 L/ha

1  

 
Er dient minimaal 300 liter water per ha te worden toegepast.
 

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.
Bij gewassen met een sterke groeikracht of een sterke loofontwikkeling is het, teneinde een goed resultaat te verkrijgen, raadzaam om het gewas eerst ‘open’ te spuiten met een daarvoor geschikt en toegelaten loofdoodmiddel; 5-7 dagen later Spotlight toepassen.

Doodspuitmiddelen kunnen beschadigingen veroorzaken aan knollen die bloot liggen.

Het middel kan schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen waaronder sierteeltgewassen, fruitbomen en andere houtige beplantingen als gevolg van drift.
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Spotlight Plus® is een product van FMC Chemical. 

Designed by Pedro
Scroll to Top