Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Fresco

Samenstelling: 400g/l metobromuron
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 15806N, W0

 

Fresco bevat de unieke werkzame stof metobromuron die een bodem- en contactwerking heeft. Als MULTIFLEX herbicide geeft Fresco een uitstekende werking op een breed spectrum van breedbladige onkruiden zoals kamille, herderstasje, melganzenvoet, uitstaande melde en klein kruiskruid en een aantal grasachtige onkruiden zoals straatgras en duist.

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

 

Het gebruik in de onbedekte teelt van boon met peul, boon zonder peul m.u.v. tuinboon, pastinaak, anemoon, hyacint, iris, lelie, narcis, muscari en zantedeschia, is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek  uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

 

Toepassingsvoorwaarden

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Het middel toepassen in 200 – 400 liter water per ha.

In verband met residuen in volggewassen, direct na het mislukken van de teelt alleen aardappelen en wortel- en knolgewassen telen. Na 4 maanden na toepassen mogen ook bieten, bladgroenten, granen en maïs worden geteeld. Eén jaar na toepassen mogen alle gewassen worden geteeld.

 

Gewasveiligheid

Voor gezaaide gewassen: Om schade aan gewassen te voorkomen dient het middel direct na zaaien (bij voorkeur binnen 5 dagen) te worden toegepast.

Onder bepaalde omstandigheden, met name bij tekort aan vocht, koude omstandigheden en op lichte gronden in combinatie met overmatige regenval of irrigatie, kunnen direct tijdens en na opkomst van het gewas nadelige effecten op groei en ontwikkeling van het gewas optreden.

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metobromuron. Metobromuron behoort tot de Ureum verbindingen. De HRAC code is C2.

Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Frozil

Bescherming bloembot en bloei tegen de vorst

Periflo

Vloeibaar kaolin (840 g/l)
Ter voorkoming van winterschorsbrand

Hoog gebruiksgemak

  • Bevat zeer kleine deeltjes die gemakkelijk in suspensie blijven in de spuittank
  • Geen problemen met pomp en verstopte doppen

Platina 33

33 g/l L-tryptofaan (aminozuur)
In kersen, peren en druiven

Een maatje meer en een rimpeltje minder

  • Minder gebarsten kersen en krieken en een betere vruchtmaat
  • Grotere vruchten en minder verruwing
  • Grotere vruchten en betere kwaliteit

Valis M

Samenstelling: 6% valifenalaat + 60% mancozeb
Formulering: WG
Verpakking: 10 kg
Toelatingsnummer: 15718N, W0


Gebruik
Nieuw, krachtig fungicide ter bestrijding van phytophthora in aardappelen


Eigenschappen en werking
Valis M met zijn “Act’in Power” bevat 2 actieve stoffen (valifenalaat en mancozeb) en werkt daardoor preventief, curatief en translaminair. Dankzij de stevige dosering mancozeb is er ook een nevenwerking op alternaria.

Valifenalaat is het nieuwste CAA fungicide. Het combineert een preventieve en curatieve werking. Deze actieve stof is translaminair en opwaarts systemisch. Deze unieke werking noemen we “Act’in Power” = Actief in de plant

Mancozeb  is een preventief contactfungicide met een multisite werking. Het verhindert de kieming van de sporen.


Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende
toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

*Maximaal 1 toepassing voor het sluiten van het gewas en maximaal 3 toepassingen na het sluiten van het gewas (BBCH 40)
1 Aardappelziekte (Phytophthora infestans)

Toepassingsvoorwaarden
De spuitvloeistof dient continu geroerd te worden.
Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.
Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing van het middel in de teelt van aardappelen in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen valifenalate en mancozeb. Valifenalate behoort tot de Carboxylic Acid Amides. De FRAC code is 40. Mancozeb behoort tot de dithiocarbamaten fungiciden. De FRAC code is M3. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Designed by Pedro
Scroll to Top