Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Yatze

Samenstelling: 480g/l ethefon
Formulering: SL
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 13776N, W2

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Wintertarwe

Voorkomen
van legering

0,5-1,25 L/ha

1 per 12 maanden

1,25 L/ha

BBCH 45

Wintertarwe 

Voorkomen
van legering

0,5-0,75 L/ha in combinatie met chloormequat

0,75 L/ha

Wintergerst

Voorkomen
van legering

1-1,25L/ha

1 per 12 maanden

1,25 L/ha

BBCH 39

Rogge

Voorkomen
van legering

1,5-1,75 L/ha

1 per 12 maanden

1,75 L/ha

BBCH 45

Triticale

Voorkomen
van legering

0,5-1,25 L/ha

1 per 12 maanden

1,25 L/ha

BBCH 45

Spelt

Voorkomen
van legering

0,75 L/ha

1 per 12 maanden

0,75 L/ha

BBCH 45

Zomergerst

Voorkomen
van legering

0,6-0,8 L/ha

1 per 12 maanden

0,8 L/ha

BBCH 39

Toepassings- gebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Tomaat (bedekte
teelt) 

Rijping van de vruchten

0,8 L/ha

1 per teeltcyclus

0,8 L/ha

7 dagen

 

Het gebruik in de teelt van vezelvlas is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering  middel per toepassing

Maximaal aantal
toepassingen per 12 maanden

Vezelvlas

Voorkomen van legering

0,4-1,0 L/ha

1,0 L/ha

1

 
 
Toepassingsvoorwaarden

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Voor veldtoepassingen is gebruik uitsluitend toegestaan door middel van daartoe geëigende apparatuur, te weten een machinaal voortgetrokken veldspuit, omdat gezondheidseffecten niet zijn uit te sluiten bij toepassing met een handspuit.

Behandeld vlas en restproducten van behandeld vlas mogen niet vervoederd worden. 

Na de teelt van tomaat, kan fytotoxiciteit voorkomen als gevolg van de lage pH van het product enerzijds, of van rasgevoeligheid anderzijds. De pH van de spuitoplossing moet verhoogd worden tot 5,5-6,5 alvorens toe te passen, door middel van kaliloog, kaliumbicarbonaat of natriumbicarbonaat. Voer een proef uit op enkele planten teneinde de rasgevoeligheid na te gaan. Niet toepassen op nat gewas. 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Yatze® is een product van Société Financière de Pontarlier. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top