Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Temsa SC

Samenstelling: 100g/l mesotrione
Formulering:  SC
Verpakking: 4 x 4 L
Toelatingsnummer: 14884N, W0

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na-opkomst toepassing in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus

Maïs

Eénjarige breedbladige onkruiden

1 l/ha

1

Hanepoot1 ,
Harig vingergras2

1,5 L/ha

  1. Hanepoot (Echinochloa crus-galli)
  2. Harig vingergras (Digitaria sanguinalis)

 

Toepassingsvoorwaarden

Dit middel toepassen in 300 liter water per ha.

Om niet tot de doelsoorten behorende terrestrische planten te beschermen is toepassing uitsluitend toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.

Bij het mislukken van een maïsteelt kunnen in hetzelfde jaar vooralsnog alleen maïs of raaigras worden ingezaaid na een oppervlakkige grondbewerking.

Na een kerende grondbewerking kunnen in het voorjaar volgend op de toepassing van TEMSA SC alle gewassen worden gezaaid. Echter onder ongunstige omstandigheden zoals bij een slechte bodemstructuur en/of een droge koude winter, wordt afgeraden bieten, erwten, bonen, koolgewassen en groenten (o.a. spinazie en sla) te telen in het eerste jaar nadat TEMSA SC is toegepast.

Onder ongunstige omstandigheden (o.a. een lage temperatuur) en een trage groei van het gewas kan er een tijdelijke geel/witverkleuring van het gewas optreden. Dit verdwijnt na enkele weken en heeft geen effect op de opbrengst.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Temsa® is een product van Globachem NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top