Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Moxa

Samenstelling: 250g/l trinexapac-ethyl
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 14347N, W3

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha
per teeltcyclus of per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Wintertarwe

Voorkomen legering

0,2 L/ha

2 per teeltcylcus

0,4 L/ha per teeltcylcus

5

0,4 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Wintergerst

Voorkomen legering

0,2 - 0,3 L/ha

2 per teeltcylcus

0,6 L/ha per teeltcylcus

5

0,4 - 0,6 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Winterrogge

Voorkomen legering

0,2 L/ha

2 per teeltcylcus

0,4 L/ha per teeltcylcus

5

0,4 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Triticale

Voorkomen legering

0,2 L/ha

2 per teeltcylcus

0,4 L/ha per teeltcylcus

5

0,4 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Zomertarwe

Voorkomen legering

0,2 L/ha

2 per teeltcylcus

0,4 L/ha per teeltcylcus

5

0,4 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Zomergerst

Voorkomen legering

0,25 L/ha

2 per teeltcylcus

0,5 L/ha per teeltcylcus

5

0,5 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Zomerrogge

Voorkomen legering

0,2 L/ha

2 per teeltcylcus

0,4 L/ha per teeltcylcus

5

0,4 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Haver

Voorkomen legering

0,2 L/ha

2 per teeltcylcus

0,4 L/ha per teeltcylcus

5

0,4 L/ha

1 per teeltcylcus

-

Raaigras
(graszaadteelt)

Voorkomen legering

0,4 L/ha

2 per 12 maanden

0,8 L/ha per 12 maanden

5

0,8 L/ha

1 per 12 maanden

-

 

Het gebruik in de teelt van spelt en graszaadteelt m.u.v. raaigras is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Spelt

Voorkomen legering

0,4 L/ha

1 per teeltcyclus

Graszaadteelt m.u.v. raaigras

Voorkomen legering

0,8 L/ha

1 per 12 maanden

 

Toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Moxa® is een product van Globachem NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top