Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Cymbal Flow

Samenstelling: 225g/l cymoxanil
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 15286N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Aardappelen

Aardappelziekte1

0,5 L/ha*

6

7

7

* in combinatie met een toegelaten middel met preventieve werking.
1Aardappelziekte(Phytophthora infestans)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappel dient CYMBAL FLOW verspoten te worden met een volume van 200-600 L water per ha.

Dit middel bevat de werkzame stof cymoxanil. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximen. De Frac code is 27. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Cymbal® Flow is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top