Duurzaam

Naast de goede werking van een middel, is ook het tox- en ecotox profiel zeer belangrijk.  Door producten met een gunstig profiel te kiezen, die niet alleen vandaag, maar ook morgen nog aan de nodige eisen zullen voldoen, biedt Belchim Crop Protection oplossingen aan voor een duurzame gewasbescherming.

Creatief

Belchim creëert oplossingen, benut kansen en staat bekend om een “thinking out of the box” mentaliteit. Met een hoog niveau van technische ondersteuning, weet Belchim het verschil te maken. Met een gezonde markt -kennis die de echte noden van de markt weet te determineren, is Belchim Crop Protection in staat de juiste oplossingen aan te reiken.

Innovatief

Innovatie maakt deel uit van het DNA van Belchim Crop Protection. Het succes van onze oplossingen spruit voort uit een mengeling van verschillende factoren, waaronder onderzoek en ontwikkeling waarbij intensief geluisterd en samengewerkt wordt met onze klanten. Dit helpt ons om onze strategische beslissingen te nemen in lijn met de behoeften van de markt.

Belchim Crop Protection, your partner in crop protection

Katoun Gold

Samenstelling: 500g/l pelargonzuur
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 15330N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel  door middel van een bespuiting in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering
(middel) per toepassing

Maximaal
aantal toepassingen  per 12 maanden

Openbaar       groen en             particuliere tuinen

 Mossen

 18 L/ha

       2

Permanent onbeteeld terrein
(met de uitzondering van gesloten verharding)

 Mossen

 18 L/ha

       2 

 
Toepassingsvoorwaarden 

De toepassing van KATOUN GOLD ter bestrijding van mos is alleen mogelijk in het najaar (1x toepassen) en in het voorjaar (1x toepassen).

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Katoun Gold® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top