Samson 4SC

Samenstelling: 40 g/L nicosulfuron
Formulering: SC
Verpakking: 4 x5 L
Toelatingsnummer: 11995 N W.4

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een na opkomst toepassing in het volgende toepassingsgebied (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

GEBRUIKSAANWIJZING

MAIS
Te bestrijden organisme: hanepoot¹, straatgras², kweek³ en muur4
Dosering (middel) per toepassing: 1,0 L/ha
Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus: 1

1 hanepoot (Echinochloa crus-galli)
2 straatgras (Poa annua)
3 kweek (Elytriga repens)
4 muur (Stellaria media)

 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Om het oppervlaktewater te beschermen ten behoeve van de drinkwaterbereiding is de toepassing in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van 75% driftreducerende spuitdoppen.

Er kan gewasschade optreden in de vorm van chlorose of groeiremming, die naar verwachting na ongeveer 5 weken geheel verdwenen zal zijn.

Resistentiemanagement:
Dit middel bevat de werkzame stof nicosulfuron. Nicosulfuron behoort tot de sulfinylurea. De Hrac code is B. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
SAMSON 4SC® is een product van ISK Biosciences sa, een geregistreerd handelsmerk van Ishihara Sangyo Kaisha.
Last update of this page March 2014.

Designed by Pedro
Scroll to Top