Property 180SC

Samenstelling: 180 g/L pyriofenone 
Formulering: SC (suspensie concentraat) 
Verpakking: 12 x 1L; 4 x 5L
Toelatingsnummer: 15400 N

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.


 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

In winter- en zomertarwe toepassen bij BBCH 30-31 (begin strekking en 1 knopenstadium) en BBCH 49 (pluimzwelling) of 65 (volle bloei). 

 

RESISTENTIEMANAGEMENT

Dit middel bevat de werkzame stof pyriofenone. Deze werkzame stof behoort tot de benzoylpyridines. De FRAC code is U8. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen op te volgen.

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.

Designed by Pedro
Scroll to Top