Proman

Samenstelling: 500g/l metobromuron
Formulering: SC
Verpakking: 2 x 10 L
Toelatingsnummer: 14698N, W0

 

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel door middel van een voor opkomst behandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassings- gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Aardappelen

Eenjarige breedbladige onkruiden, Straatgras1, Hanepoot2

3-4 l/ha  

  1. Straatgras (Poa annua)
  2. Hanepoot (Echinochloa crus-galli)

 
Toepassingsvoorwaarden

In verband met residuen in volggewassen mogen direct na het mislukken van de teelt alleen wortelgewassen en bladgewassen geteeld worden. In de eerstvolgende 6 maanden na toepassen mogen geen granen worden geteeld. Een jaar na toepassen mogen alle gewassen worden geteeld.

Om niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen en terrestrische planten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van aardappels uitsluitend toegestaan wanneer gebruik gemaakt wordt van 50% driftreducerende spuitdoppen in combinatie met een kantdop.
 
Mocht de behandelde teelt in het voorjaar mislukken dan wordt een kerende grondbewerking d.m.v. ploegen aangeraden.

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof metobromuron. Metobromuron behoort tot de Ureum verbindingen. De Hrac code is C2.
Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Proman® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top