Profilux

Samenstelling: 4,5% cymoxanil + 68% mancozeb
Formulering: WG
Verpakking: 10 KG
Toelatingsnummer: 14901N, W0

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling, in de teelt van aardappelen.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie2.0, Ctgb juni 2011.

Veiligheidstermijn
De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:  7 dagen voor aardappelen 

In de teelt van aardappelen Profilux maximaal 6 keer toepassen.

Om de vogels te beschermen is toepassing in teelt aardappelen uitsluitend toegestaan na sluiten van het gewas (BBCH 39).

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Aardappelen (consumptie-, zetmeel- en pootaardappel) ter voorkoming van aantasting door de aardappelziekte (Phythophthora infestans).
Indien nodig na sluiten van het gewas regelmatig toepassen om de 7-14 dagen, afhankelijk van ras, gewasontwikkeling, weersomstandigheden en ziektedruk. Maximaal 6 maal toepassen.
Dosering: 2,5 kg middel per ha

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik.
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Profilux® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top