Pomax

Samenstelling: 133 g/l fludioxonil + 336 g/l pyrimethanil
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 15566N, W0

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

 

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal

toepassingen per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Appel

vruchtrotschimmels en

bewaarziekten1,2

1,6 L/ha

2

Peer 

vruchtrotschimmels en bewaarziekten1,2

1,6 L/ha

2

 

 

 

 

 

 

1   Grauwe schimmel (Botrytis cinerea)
2  Lenticelrot (Gloeosporium spp.)

 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Het middel toepassen in 200-1000 liter water per ha. 

Draag geschikte handschoenen bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van appels en peren op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan vanaf 1 mei en indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90, of van een windhaag op de rand van het rijpad in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij.

   

Resistentiemanagement 

Dit middel bevat de werkzame stof pyrimethanil en fludioxonil. Pyrimethanil behoort tot de anilinopyrimidinen. De Frac code is 9. Fludioxonil behoort tot Phenylpyrrolen. De Frac code is 12. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Pomax® is een product van Globachem NV.

Designed by Pedro
Scroll to Top