Narita

Samenstelling: 250g/l difenoconazool
Formulering: EC
Verpakking: 2 x 10 L
Toelatingsnummer: 14307N, W0

 

Wettelijk gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassings gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Minimum
interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen waarop toegepast mag worden

Aardappelen

Alternaria1

0,5 L/ha

4

10 dagen

14 dagen

1 Alternaria spp.

Toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden gebruikt in grondwaterbeschermingsgebieden.

‘Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt van aardappels uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen.’
 
NARITA toepassen in 200-350 liter water per ha.

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof difenoconazool. Difenoconazool behoort tot de triazolen
(DMI fiungiciden). De Frac code is 3. Bij dit product bestaat er kans op
resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Narita® is een product van Globachem NV. 

 

 

Het gebruik in de teelt van spelt en graszaadteelt m.u.v. raaigras is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Spelt

Voorkomen legering

0,4 L/ha

1 per teeltcyclus

Graszaadteelt m.u.v. raaigras

Voorkomen legering

0,8 L/ha

1 per 12 maanden

 

Toepassingsvoorwaarden

Het middel toepassen in 200-400 liter water per ha.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Moxa® is een product van Globachem NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top