Monarch

Samenstelling: 460g/l flutolanil
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 13144N, W3

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

 
Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel 

  1. in de teelt van aardappelen, toegepast door middel van een pootgoedbehandeling.
  2. in de teelt van bloembollen, toegepast door middel van een grondbehandeling voor of tijdens het planten.
  3. in de onbedekte teelt van zomerbloemen, toegepast door middel van een gewasbehandeling kort na het planten.

 
Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddel, versie 2.0, Ctgb juni 2011.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

 
Het gebruik in de teelt van zomerbloemen is beoordeeld conform de “vereenvoudigde uitbreidingsprocedure”. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker
 
Toepassingen

Pootaardappel, consumptieaardappel en zetmeelaardappel, pootgoedbehandeling ter bestrijding van lakschurft (Rhizoctonia solani).

Een partij aardappelen dient slechts éénmaal te worden behandeld kort voor het voorkiemen of planten. 
De te behandelen aardappelen moeten droog en zoveel mogelijk vrij van grond/stof zijn. Zieke en beschadigde knollen moeten worden verwijderd. Toepassen tot 2 l spuitvloeistof per 1000 kg pootgoed voor een goede bedekking.
De spuitapparatuur zodanig afstellen, dat de benodigde hoeveelheid middel gelijkmatig over de gehele partij wordt verdeeld.

Dosering:  200 ml middel per 1000 kg pootgoed, eventueel opgelost in 2 liter water.
 
 
Bloembollenteelt van tulpen en irissen, ter bestrijding van Rhizoctonia solani (Rhizoctonia-ziekte, bol- en bladaantasting).
Afhankelijk van het teeltsysteem kan het product worden toegepast middels de volgende methodieken:

  1. Volveldsbehandeling

Het middel (volvelds) verspuiten en direct daarna 10-15 cm inwerken met daartoe geëigende apparatuur.
Dosering: 6 liter middel per hectare.

  1. Rij- of regelbehandeling

Het middel verspuiten over de geplante bollen in de opengetrokken plantregel waarbij ook de dekgrond (opstaande regelwanden) moet worden behandeld.
Dosering: 3 liter middel per hectare.

Onbedekte teelt van zomerbloemen, ter bestrijding van Rhizoctonia solani.
Het middel toepassen kort na het planten. 
Dosering: 6 liter middel per ha, opgelost in 1000 liter water.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Monarch® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top