Mixanil

Samenstelling: 50g/l cymoxanil + 375g/l chloorthalonil
Formulering: SC
Verpakking: 2 x 10 L
Toelatingsnummer: 14143N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassi ng 

Maximaal aantal toepassing en per teeltcyclus 

Minimum
interval tussen toepassing en in dagen

Veiligheidsterm ijn in dagen 

Consumptieaardap
pel 

aardappelziekt e1

2 l/ha

2

7

30

Zetmeelaardappel

aardappelziekt e1

2 l/ha

2

7

30

1 aardappelziekte: Phytophthora infestans

Het middel toepassen in 250-450 liter water per ha.
 

Toepassingsvoorwaarden

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stoffen cymoxanil en chloorthalonil. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximes. De Frac code is 27. Chloorthalonil behoort tot de chloronitriles. De Frac code is M5. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Mixanil geeft onvoldoende werking tegen knolaantasting door de aardappelziekte (Phytophthora infestans).

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing van dit product uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen.

   
   
Designed by Pedro
Scroll to Top