Milbeknock

Samenstelling: 1% milbemectin
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 12364N, W3

Wettelijk Gebruiksvoorschrift 

Het middel is uitsluitend toegelaten als insecten- en mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling (Definitielijst termen Wettelijke gebruiksvoorschriften) in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0 Ctgb juni 2011) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden. 

Toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Werkzaam-
heid getoetst op

Dosering* middel per toepassing 

Maximale dosering  middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Maximaal
aantal liter middel per ha
per 12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Aardbei (onbedekte teelt)

Mijten1

0,05% (50 ml per
100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12 maanden

1 l/ha

7

Dahliaknollen

Mijten1

0,05% (50 ml per
100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12 maanden

1 l/ha

7

Bloemisterijgewassen (bedekte teelt)

Mineervlieg2

0,1% (100 ml per
100 l water)

1 l/ha

3 per blok en 9 per
12 maanden

9 l/ha

7 dagen binnen een blok en 28 dagen tussen twee blokken

Mijten1

0,05% (50 ml per
100 l water)

0,5 l/ha

5 per 12 maanden

7

Bloemisterijgewassen (onbedekte teelt)

Mijten1

0,05% (50ml per
100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12 maanden

1 l/ha

7

Boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt)

Mijten1

0,05% (50ml per
100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12 maanden

1 l/ha 

7

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

Mijten1

0,05% (50ml per
100 l water)

0,5 l/ha

2 per 12 maanden

1 l/ha

7

 
* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

 1. Spintmijten (Tetranychus spp.)
 2. Floridamineervlieg (Liriomyza trifolii),Nerfmineervlieg (Liriomyza huibrensis),Tomatenmineervlieg (Liriomyza bryoniae)

 
 

Overige toepassingsvoorwaarden

Toepassing in aardbei is alleen toegestaan tot aan de bloei en na de pluk en in de vermeerdering van aardbeiplanten

Om in het waterlevende organismen te beschermen is toepassing op percelen grenzend aan oppervlaktewater s in de onderstaande teelten uitsluitend toegestaan indien gebruik gemaakt wordt van een van de aangegeven maatregelen:

in de onbedekte teelt van aardbei:

 1. Minimaal 50% drifreducerende spuitdoppen met 4,3 meter teeltvrije zone
 2. Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
 3. Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone

 
in de onbedekte teelt van dahliaknollen:

 1. Minimaal 50% driftreducerende spuitdoppen met 4,4 meter teeltvrije zone
 2. Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
 3. Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone;

 
In de onbedekte teel van bloemisterijgewassen:

 1. Minimaal 50% drifreducerende spuitdoppen met 4,6 meter teeltvrije zone
 2. Minimaal 75% spuitdoppen met 0,5 meter (standaard) teeltvrije zone;

 
in de onbedekte teelt van spillen:

 1. teeltvrije zone van 8,9 meter met de axiaalspuit

 
in onbedekte teelt van overige neerwaarts gespoten boomkwekerijgewassen en vaste planten:

 1. Minimaal 50% driftreducende spuitdoppenmet 4,8 meter teeltvrije zone
 2. Minimaal 75% driftreducerende spuitdoppen met 1,5 meter (standaard) teeltvrije zone
 3. Minimaal 90% driftreducerende spuitdoppen met 1,0 meter (standaard) teeltvrije zone

 
Dit middel is gevaarlijk voor niet-doelwitarthropoden. Vermijd onnodige blootstelling.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Milbeknock® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top