Lentagran WP

Samenstelling: 45% pyridaat
Formulering: WP
Verpakking: 10 x 1 KG
Toelatingsnummer: 12915N, W6

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel  in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 
of per 12
maanden

Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12
maanden

Minimum
interval tussen toepassin gen in dagen

Veiligheids termijn in dagen 

Sluitkoolachtigen 

Na uitplanten

Eenjarige  breedbladige onkruiden

2 kg/ha 

1 per 12
maanden

2 kg/ha per 12 maanden

-

42

1 kg/ha

2 per 12
maanden

7

Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)

Na uitplanten

Eenjarige  breedbladige onkruiden

2 kg/ha 

1 per 12
maanden

2 kg/ha per 12 maanden

-

42

1 kg/ha

2 per 12
maanden

7

Boerenkool 

Na uitplanten/ na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

2 kg/ha 

1 per teeltcyclus

2 kg/ha per teeltcyclus  

-

42

1 kg/ha

2 per teeltcyclus

7

Zaaiui

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 - 0,5 kg/ha*

4 per teeltcyclus

1,5 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Eerstejaars plantui

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 - 0,5 kg/ha*

4  per teeltcyclus 

1,5 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Tweedejaars  plantui

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 - 0,5  kg/ha*

4  per teeltcyclus

1,5 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Sjalotten

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 - 0,5 kg/ha*

4 per teeltcyclus

1,5 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Asperge (onbedekte
teelt)

Voor het steken of onderbladbehandeling na het steken

Eenjarige  breedbladige onkruiden

2 kg/ha 

1 per 12
maanden

2 kg/ha per 12
maanden

-

-

Na het steken, onderblad bespuiting

1 kg/ha

2 per 12
maanden

7

 

Prei 

Na planten/ na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

2 kg/ha 

1 per 12
maanden

2 kg/ha per 12
maanden

-

28 

1 kg/ha

2 per 12
maanden

7

* maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 2 keer met 0,5 kg/ha of maximaal 3 keer toepassen met 0,5 kg/ha

Het gebruik in de onbedekte teelt van lupine, blauwmaanzaad, koolzaad, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, zilverui, picklers, bosuien, knoflook, asperge (zaaibed, eerstejaars aanplant), zaaiprei, suikermaïs, maggiplant, valeriaan, gladiool, bloemisterijgewassen, coniferen en sierheesters is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 
of per 12
maanden

Maximaal aantal kg middel per ha per teeltcyclus of per 12
maanden

Minimum
interval tussen toepassin gen in dagen

Veiligheids termijn in dagen 

Lupine
(Peulvrucht)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1 kg/ha

2

2 kg/ha per teeltcyclus

7

-

Blauwmaanzaad (Oliehoudende
zaden)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1 kg/ha

2

2 kg/ha per teeltcyclus

7

-

Koolzaad (Oliehoudende
zaden)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1 kg/ha

2

2 kg/ha per teeltcyclus

7

-

Klaver
(Voedergewassen)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1 kg/ha

2

2 kg/ha per teeltcyclus

7

28

Luzerne
(Voedergewassen)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1 kg/ha

2

2 kg/ha per teeltcyclus

7

28

Koolrabi

Na uitplanten

Eenjarige breedbladige onkruiden

1,65 kg/ha

1

1,65kg/ha per 12 maanden

-

42

Schorseneer

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,5 kg/ha

3

1,5 kg/ha per teeltcyclus

7

56

Zilverui

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 kg/ha
+0,5 kg/ha

2+3**

2 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Picklers

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 + 0,5 kg/ha

2+3**

2 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Bosuien
(onbedekte teelt)

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 + 0,5 kg/ha

2+3**

2 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Knoflook

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 + 0,5 kg/ha

2+3**

2 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Asperge

Na opkomst

Eenjarige

1 kg/ha

2

2 kg/ha per 12

7

-

(zaaibed, eerstejaars aanplant, onbedekte teelt)

 

breedbladige onkruiden

 

 

maanden

 

 

Zaaiprei

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 + 0,5 kg/ha

2+3**

2 kg/ha per teeltcyclus

5

56

Suikermaïs

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 kg/ha

1

2 kg/ha per
teeltcyclus

-

-

1 kg/ha

2

7

Maggiplant
(onbedekte teelt)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

1 kg/ha

2

2 kg/ha per 12 maanden

7

-

Valeriaan
(onbedekte teelt)

Na opkomst

Eenjarige breedbladige onkruiden

0,5 kg/ha

3

1,5 kg/ha per teeltcyclus

14

56

Gladiool
(onbedekte teelt)

Na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 + 0,5 kg/ha

2+3**

2 kg/ha per teeltcyclus

5

-

Bloemisterijgewas
sen (onbedekte
teelt)

Onderbladbeh andeling 

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 kg/ha

1

2 kg/ha per 12 maanden

-

-

Coniferen
(onbedekte teelt)

Onder het gewas

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 kg/ha

1

2 kg/ha per 12 maanden

-

-

Sierheesters
(onbedekte teelt)

Onderbladbeh andeling

Eenjarige breedbladige onkruiden

2 kg/ha

1

2 kg/ha per 12 maanden

-

-

 

** maximaal 2 keer toepassen met 0,25 kg/ha en 3 keer met 0, 5 kg/ha

Toepassingsvoorwaarden

Draag beschermende kleding, handschoenen en adembescherming met een minimale beschermingsfactor van 10 bij toepassingen met een handspuit.

Om het grondwater te beschermen mag dit product niet worden toegepast in grondwaterbeschermingsgebieden.

Om het grondwater te beschermen is toepassing in de periode van 1 september tot 1 maart niet toegestaan.

Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in lupine, blauwmaanzaad,  koolzaad, klaver, luzerne, koolrabi, schorseneer, asperge (zaaibed, eerstejaars aanplant), zaaiprei,  suikermais, maggiplant, valeriaan, gladiool,  bloemisterijgewassen, coniferen en sierheesters uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen.
 
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen is de toepassing in ui en ui-achtigen uitsluitend toegestaan indien er gebruik wordt gemaakt van driftarme spuitdoppen en een kantdop.

Om de zoogdieren te beschermen is toepassing in schorseneren  uitsluitend toegestaan tot BBCH 40, het begin van de wortelverdikking/groei

In koolgewassen kan er kort na toediening enige gewasschade ontstaan. Dit verschijnsel is van voorbijgaande aard en leidt niet tot opbrengstderving en/of kwaliteitsverlies.

Ter voorkoming van gewasschade dienen de onderstaande toepassingstijdstippen in acht te worden genomen:

  • In ter plaatse gezaaide kool het middel toepassen na opkomst van het gewas vanaf het 4 tot 6 bladstadium van het gewas. In geplante kool het middel 2 tot 4 weken na het uitplanten toepassen als het gewas goed is aangeslagen en tenminste 4 bladeren heeft ontwikkeld.
  • In uien toepassen na het vlagbladstadium in een LDS-systeem op een afgehard gewas. Vanaf het 2 bladstadium van het gewas  bespuitingen uitvoeren.
  • In prei toepassen na opkomst (vanaf het 2 tot 3 bladstadium) of na het uitplanten.
  • In de productieteelt van asperges toepassen voor het steken of na het steken door middel van een onderbladbehandeling. In 1e jaars aanplant en op zaaibedden van asperges toepassen vanaf het 2 tot 3 bladstadium van het gewas.

 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Lentagran® WP is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top