Legurame vloeibaar

Samenstelling: 300g/l carbetamide
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 5634N, W11

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Type  toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus 

Minimum
interval tussen toepassingen in dagen

Karwij

na opkomst

eenjarige onkruiden

7 l/ha1

7 l/ha

-

Winterkool-zaad

na opkomst

eenjarige onkruiden

7 l/ha

7 l/ha

-

Klaver

na opkomst

eenjarige onkruiden

5-7 l/ha

7 l/ha

-

Luzerne

na opkomst

eenjarige onkruiden

5-7 l/ha

7 l/ha

-

Witlof (pennenteelt)

voor en na opkomst 

eenjarige onkruiden

7 l/ha2

14 l/ha

14

Cichorei

voor opkomst, na opkomst 

eenjarige onkruiden

7 l/ha2

14 l/ha

14

Lactuca spp.
(onbedekte teelt)

voor het uitplanten

eenjarige onkruiden

5 l/ha2

5 l/ha

-

Andijvie (onbedekte
teelt)

voor opkomst, voor uitplanten

eenjarige onkruiden

5 l/ha2

5 l/ha

-

Schorseneer

voor opkomst, na opkomst

eenjarige onkruiden

7 l/ha2

14 l/ha

21

Zaaiui

na opkomst

duist en straatgras

7 l/ha

7 l/ha

-

Dragon (onbedekte
teelt)

voor opkomst

eenjarige onkruiden

7 l/ha2

7 l/ha

-

Mariadistel
(onbedekte teelt)

voor opkomst, na opkomst

eenjarige onkruiden

7 l/ha2

7 l/ha

-

Snijbloemen
(onbedekte teelt)

voor opkomst, na opkomst

eenjarige onkruiden

7 l/ha2

7 l/ha

-

Bloemen-zaadteelt (onbedekte teelt)

voor opkomst, na opkomst

eenjarige onkruiden

7 l/ha2

7 l/ha

-

  1. in combinatie met 1,5 tot 2 liter chloorprofam (400 g/l) per ha
  2. in combinatie met 1,5 liter chloorprofam (400 g/l) per ha

 
Legurame Vloeibaar dient te worden toegepast met 400-600 liter water per ha.

 

Toepassingsvoorwaarden

Bij eventuele uitwintering van winterkoolzaad is teelt van aardappelen, erwten en bieten in het voorjaar mogelijk. Teelt van zomergraan, graszaad of vlas is niet mogelijk. 

Klaver: rode en witte klaver verdragen het middel goed. Op jonge klaver kan enige groeiremming optreden.

Gezien het grote assortiment snijbloemen en gewassen geteeld voor bloemenzaad, wordt aangeraden, voor zover geen ervaring met het middel werd opgedaan, door middel van een proefbespuiting vast te stellen of het te behandelen gewas het middel verdraagt.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Legurame® Vloeibaar is een product van ADAMA Registrations BV 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top