Kunshi

Samenstelling: 250g/kg cymoxanil + 375g/kg fluazinam
Formulering: WG
Verpakking: 2 x 5 KG
Toelatingsnummer: 14371N, W0

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door een gewasbehandeling in de teelt van pootaardappelen, consumptieaardappelen en zetmeelaardappelen. 

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stoffen fluazinam en cymoxanil. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamideoximen, de Frac code is 27. Fluazinam behoort tot de dinitroanilinen, de Frac code is 29. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van
resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
Verder geldt dat om resistentieontwikkeling te voorkomen, KUNSHI afgewisseld dient te worden met middelen op basis van een andere werkzame stof dan fluazinam en/of cymoxanil.
KUNSHI niet vaker toepassen dan 5 keer per teeltcyclus.

Om in het water levende organismen te beschermen is toepassing in de teelt aardappelen uitsluitend toegestaan wanneer in percelen die grenzen aan oppervlaktewater gebruik wordt gemaakt van 90% driftreducerende spuitdoppen.

KUNSHI niet toepassen voor 90% van de planten elkaar in de rij raakt (bladerdek gesloten, BBCH 40).

 

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste bespuiting en de oogst mag niet korter zijn dan 1 dag voor consumptieaardappelen en pootaardappelen.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Draag geschikte handschoenen en beschermende kleding, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Algemeen

KUNSHI heeft voornamelijk een preventieve werking en dient daarom ter voorkoming van aardappelziekte te worden toegepast.

Toepassingen

Consumptie-, zetmeel- en pootaardappelen, ter voorkoming van aantasting door aardappelziekte (Phytophthora infestans).
Het tijdstip van de eerste behandeling hangt af van de ontwikkeling van het gewas en van het weer.
Meestal is een eerste bespuiting nodig als de planten elkaar in de rij raken, dit is vanaf groeistadium 40. Afhankelijk van de weersomstandigheden en het aardappelras de bespuitingen om de 7 tot 10 dagen herhalen. In geval van uitzonderlijke ziektedruk mag dit interval verlaagd worden to 5 dagen. Het moment van (her)bespuiting kan eveneens worden bepaald aan de hand van een waarschuwingssysteem.

Dosering: 0,5 kg KUNSHI per hectare 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Kunshi® is een product van ISK Biosciences Europe NV. 

 

Bestrijd Phytophthora en Sclerotinia in aardappelen

Download

Designed by Pedro
Scroll to Top