Kerb Flo

Samenstelling: 400g/l propyzamide  
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 13152N, W4

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Type  toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Winter-koolzaad

na opkomst

eenjarige onkruiden

1,9 l/ha

1 per teeltcyclus

Luzerne

na opkomst tijdens de rust-periode 

eenjarige onkruiden

1,9 l/ha

1 per 12 maanden

Witlof (pennenteelt)

voor opkomst, na opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

3,75 l/ha

1 per teeltcyclus

Cichorei

voor opkomst, na opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

3,75 l/ha

1 per teeltcyclus

Appel

Stroken-behandeling na de pluk

kweek1

2,5 L/ha zwartstrook

1 per 12 maanden

Peer

Stroken-behandeling na de pluk

kweek1

2,5 L/ha zwartstrook

1 per 12 maanden

Sla (Lactuca spp)
(onbedekte teelt) 

voor opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

2,5-3,75 l/ha2

1 per teeltcyclus

Andijvie
(onbedekte teelt)

voor opkomst of na planten

Eenjarige onkruiden

2,5-3,75 l/ha2

1 per teeltcyclus

Snijbloemen (onbedekte
teelt)

voor opkomst

eenjarige onkruiden

2,5-3,75 l/ha2

1 per 12 maanden

Chrysant
(onbedekte teelt)

na uitplanten

eenjarige onkruiden

3,75 l/ha

1 per 12 maanden

Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)

voor opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

2,5-3,75 l/ha2

1 per 12 maanden

Vaste plantenteelt (onbedekte teelt)

na planten

eenjarige onkruiden

2,5-3,75 l/ha2

1 per 12 maanden

Bloemenzaadteelt  (onbedekte teelt)

voor opkomst

eenjarige onkruiden

2,5-3,75 l/ha2

1 per 12 maanden

Houtige beplanting

na planten

eenjarige onkruiden

2,5-3,75 l/ha2

1 per 12 maanden

  1. Kweek (Elymus repens)
  2. Dosering is afhankelijk van de grondsoort

 
Het gebruik in de onbedekte teelt van witlof (pennenteelt), chicorei , pitvruchten (m.u.v. appel en peer), steenvruchten, bessen, druif, braam- en framboosachtigen, schorseneer, rabarber, valeriaan is  beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze uitbreiding geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Type  toepassing

Te be-strijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of per 12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha per
teeltcyclus of per 12 maanden

Mini-
mum
inter-val tus-sen toe-passingen in dagen

Witlof (pennenteelt)

voor opkomst, na opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

0,25-2,5 l/ha*

5 per teeltcyclus

3,75 l/ha per teeltcyclus

5

Cichorei

voor opkomst, na opkomst of na planten

een-jarige on-kruiden

0,25-2,5 l/ha*

5 per teeltcyclus

3,75 l/ha per teeltcyclus

5

Pitvruchten (m.u.v.
appel, peer)

Stroken-behandeling na de pluk

kweek1

2,5 L/ha zwartstrook

1 per 12 maanden

2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden

-

Steenvruchten (onbedekte teelt)

Strokenbehandeling na de pluk

kweek1

2,5 L/ha zwartstrook

1 per 12 maanden

2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden

-

Bessen (onbedekte
teelt)

Stroken-behandeling na de pluk

Een-jarige on-kruiden

2,5 L/ha zwartstrook

1 per 12 maanden

2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden

-

Druif (onbedekte teelt)

Stroken-behandeling na de pluk

Een-jarige on-kruiden

2,5 L/ha zwartstrook

1 per 12 maanden

2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden

-

Braam- en framboosachtigen (Rubus spp.)
(onbedekte teelt)

Stroken-behandeling na de pluk

Een-jarige on-kruiden

2,5 L/ha zwartstrook

1 per 12 maanden

2,5 L/ha zwartstrook per 12 maanden

-

Schorseneer

Voor zaai of voor opkomst

Een-jarige on-kruiden

1,875 l/ha

1 per teeltcyclus

1,875 L/ha per teeltcyclus

-

Rabarber (onbedekte
teelt)

tijdens de vegetatieve rustperiode

Een-jarige on-kruiden

2,8-3,1 l/ha

1 per teeltcyclus

3,1 L/ha per teeltcyclus

-

Valeriaan 

na planten

Een-jarige on-kruiden

1.25 l/ha

1 per teeltcyclus

1,25 l/ha per teeltcylcus

-

*in LDS-systeem in combinatie met toegelaten middelen

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van witlof (pennenteelt) en cichorei dient maximaal 3,75 l/ha middel per teeltcyclus te worden toegepast.

Dit middel dient niet handmatig te worden toegepast in openbare aanplant.

In verband met de lange verblijfsduur van het middel in de grond moet rekening worden gehouden met kans op schade aan eventuele volgteelten. Het inzaaien van granen, grassen en het planten van bloembollen als volgteelt van cichorei en witlof, dat behandeld is geweest met Kerb Flo wordt dan ook ontraden. Na vroeg geoogste cichorei of witlof is ook geen volgteelt van spinazie mogelijk, vanwege kans op schade.

Voor de toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen, in de onbedekte teelt van snijbloemen, in de onbedekte vaste plantenteelt en de onbedekte bloemenzaadteelt dient het volgende in acht genomen te worden: Indien nog geen ervaring in een bepaald gewas is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Kerb Flo® is een product van Dow AgroSciences BV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top