Kerb 50W spuitpoeder

Samenstelling: 50 % propyzamide 
Formulering: WP (spuitpoeder) 
Verpakking: 10 x 1 kg of 2 x 5 kg 
Toelatingsnummer: 5785 N, W.8

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied

Type

toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Witlof (pennenteelt)

voor opkomst, na opkomst of

na planten

eenjarige onkruiden

3 kg/ha

1 per teeltcyclus

Cichorei

voor opkomst, na opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

3 kg/ha

1 per teeltcyclus

Appel

strokenbehandeling na de pluk

kweek1

2 kg/ha

1 per 12 maanden

Peer

strokenbehandeling na de pluk

kweek1

2 kg/ha

1 per 12 maanden

Sla (Lactuca spp) (onbedekte teelt)

 

voor opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

2-3 kg/ha

1 per teeltcyclus

Andijvie

(onbedekte teelt)

voor opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

2-3 kg/ha

1 per teeltcyclus

Droogbloemen (onbedekte teelt)

na planten

eenjarige onkruiden

2-3 kg/ha

1 per 12 maanden

Chrysant

(onbedekte teelt)

na planten

eenjarige onkruiden

3 kg/ha

1 per 12 maanden

Boomkwekerij-gewassen (onbedekte teelt)

voor opkomst of na planten

eenjarige onkruiden

2-3 kg/ha

1 per 12 maanden

Vaste plantenteelt

(onbedekte teelt)

na planten

eenjarige onkruiden

2-3 kg/ha

1 per 12 maanden

Bloemen-zaadteelt

(onbedekte teelt)

voor opkomst

eenjarige onkruiden

2-3 kg/ha

1 per 12 maanden

Houtige beplanting

na planten

eenjarige onkruiden

2-3 kg/ha

1 per 12 maanden

1 Kweek (Elymus repens)

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

In verband met de lange verblijfsduur van het middel in de grond moet rekening worden gehouden met kans op schade aan eventuele volgteelten. Het inzaaien van granen, grassen en het planten van bloembollen als volgteelt van cichorei en witlof, dat behandeld is geweest met Kerb 50 W Spuitpoeder wordt dan ook ontraden. Na vroeg geoogste cichorei of witlof is ook geen volgteelt van spinazie mogelijk, vanwege kans op schade.

Voor de toepassing in de teelt van boomkwekerijgewassen, in de onbedekte teelt van droogbloemen, in de onbedekte vaste plantenteelt en de onbedekte bloemenzaadteelt dient het volgende in acht genomen te worden: Indien nog geen ervaring in een bepaald gewas is opgedaan met het middel, dient een proefbespuiting uitgevoerd te worden teneinde de verdraagzaamheid van het gewas te testen. 

 

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen.
KERB 50® is een geregistreerd handelsmerk van Dow Agrosciences BV.
Last update of this page December 2014

Designed by Pedro
Scroll to Top