Katoun Gold

Samenstelling: 500g/l pelargonzuur
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 15330N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Het middel is uitsluitend toegelaten als onkruidbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een bespuiting in de volgende toepassingsgebieden (volgens de geldende Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Werkzaamheid getoetst op

Dosering
(middel) per toepassing

Maximaal
aantal toepassingen  per 12 maanden

Maximaal aantal L/ha middel per 12 maanden Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Openbaar groen en particuliere tuinen m.u.v. grasvegetatie

 

Mossen

 18 L/ha

2

90 L/ha   14

Eenjarige onkruiden

22,5 L/ha 4  14

Open verharding

 

Mossen

18 L/ha

90 L/ha   14
Eenjarige onkruiden 22,5 L/ha 4  14

Onverhard terrein

 

Mossen 18 L/ha 2 90 L/ha   14
Eenjarige onkruiden 22,5 L/ha 4  14

 * Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.

 

Overige toepassingsvoorwaarden

Voor de bestrijding van mossen het middel toepassen in 300-1000 liter water per ha. Voor de bestrijding van onkruiden het middel toepassen in 300-750 liter water per ha.

De toepassing ter bestrijding van mos is alleen mogelijk in het najaar (1x toepassen) en in het voorjaar (1x toepassen).

Onder invloed van weers- en groeiomstandigheden tijdens of na de toepassing van het middel en/of het ontwikkelingsstadium van het onkruid, kan het middel een onvolledige werking op eenjarige onkruiden hebben.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Katoun Gold® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top