Katoun Gold

Samenstelling: 500g/l pelargonzuur
Formulering: EC
Verpakking: 4 x 5 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 15330N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel  door middel van een bespuiting in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering
(middel) per toepassing

Maximaal
aantal toepassingen  per 12 maanden

Openbaar       groen en             particuliere tuinen

 Mossen

 18 L/ha

       2

Permanent onbeteeld terrein
(met de uitzondering van gesloten verharding)

 Mossen

 18 L/ha

       2 

 
Toepassingsvoorwaarden 

De toepassing van KATOUN GOLD ter bestrijding van mos is alleen mogelijk in het najaar (1x toepassen) en in het voorjaar (1x toepassen).

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Katoun Gold® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top