Harpun

Samenstelling: 100 g/l pyriproxyfen
Formulering: EC
Verpakking: 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 15973N, W0

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Het middel is uitsluitend toegelaten als insectenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.1, Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

 

TOEPASSINGSVOORWAARDEN

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen;

1 Fruitmot (Cydia pomonella);
2 Perenbladvlo (cacopsylla pyricola).

 

Overige toepassingsvoorwaarden

In de teelt van appel en peer het middel toepassen in 600-1000 L water/ha.

 

Toepassing in appel is uitsluitend toegestaan van begin vruchtvorming (BBCH 71) tot de vruchten 40 mm in diameter zijn (BBCH 74).
Toepassing in peer is uitsluitend toegestaan van begin zwelling bloemknoppen (BBCH 51) tot de vruchten de helft van de uiteindelijke grootte bereikt hebben (BBCH 75).

 

Designed by Pedro
Scroll to Top