Globaryll 100 SL

Samenstelling: 100g/l 6-benzyladenine
Formulering: SL
Verpakking: 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 14989N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsgebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal
toepassingen per 12 maanden

Appel

Vruchtdunning

1-1,5 L/ha

1

Peer

Vruchtdunning

2,0 L/ha

1

 

Toepassingsvoorwaarden

Het middel dient toegepast te worden met 500-1000 liter water per hectare. 

Draag geschikte handschoenen, ook bij werkzaamheden aan behandeld gewas.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Globaryll® 100 SL is een product van Globachem NV. 

Veilige vruchtdunning in peer

Download

Designed by Pedro
Scroll to Top