Gibb Plus SL

Samenstelling: 10g/l gibberellinen GA 4/7
Formulering: SL
Verpakking: 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 14695N, W0

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als groeiregulator door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied

Doel groeiregulatie

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per
12 maanden

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Appel

Verminderen van schilverruwing

0,5-1 L/ha

4

10 dagen

 

Toepassingsvoorwaarden

Om in het water levende organismen te beschermen is de toepassing in de teelt van appel in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan wanneer gebruikt wordt gemaakt van de onderstaande maatregelen:

Voor 1 mei:

  1. een tunnelspuit met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter;
  2. minimaal 90% drift reducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

 
Vanaf 1 mei:

  1. met inachtneming van een teeltvrije zone van 9 meter;
  2. minimaal 50% drift reducerende spuitdoppen in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 3 meter.

 
Het middel dient in appel te worden toegepast in maximaal 1000 L water per ha.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Gibb Plus® SL is een product van Globachem NV. 

Designed by Pedro
Scroll to Top