Cymbal Flow

Samenstelling: 225g/l cymoxanil
Formulering: SC
Verpakking: 4 x 5 L
Toelatingsnummer: 15286N, W0

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings- gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus 

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen 

Aardappelen

Aardappelziekte1

0,5 L/ha*

6

7

7

* in combinatie met een toegelaten middel met preventieve werking.
1Aardappelziekte(Phytophthora infestans)

Toepassingsvoorwaarden

In de teelt van aardappel dient CYMBAL FLOW verspoten te worden met een volume van 200-600 L water per ha.

Dit middel bevat de werkzame stof cymoxanil. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamide-oximen. De Frac code is 27. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Cymbal® Flow is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top