Cymbal

Samenstelling: 450g/kg cymoxanil
Formulering: WG
Verpakking:
Toelatingsnummer: 14003N, W1

 

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel, toegepast door middel van een gewasbehandeling, in de teelt van aardappelen.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelten is uitgegaan van de Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgbjuni 2011.

Maximaal 6 keer per jaar toepassen.

 

Resistentiemanagement

Dit middel bevat de werkzame stof cymoxanil. Cymoxanil behoort tot de cyanoacetamideoximen. De Frac code is 27. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.
 

Veiligheidstermijn

De termijn tussen de laatste toepassing en de oogst mag niet korter zijn dan:  7 dagen voor aardappelen;

Het middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

 

GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassingen

Aardappelen (consumptie-, zetmeel- en pootaardappel), ter voorkoming van aantasting door de aardappelziekte (Phythophthora infestans).

Indien nodig vanaf de opkomst van het gewas regelmatig toepassen om de 7-14 dagen of volgens waarschuwing, afhankelijk van ras, gewasontwikkeling, weersomstandigheden en ziektedruk, met minimuminterval van 7 dagen.

Dit product alleen toepassen in combinatie met een middel met een preventieve werking. Voor de dosering van het daartoe toegelaten, preventieve middel in de tankmenging wordt verwezen naar het etiket van dit middel.

Dosering: 250 g middel per ha

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Cymbal® is een product van Belchim Crop Protection NV. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top