Centium 360 CS

Samenstelling: 360g/l clomazone
Formulering: CS
Verpakking: 4 x 3 L, 12 x 1 L
Toelatingsnummer: 12148N, W6

 

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als onkruidbestrijdingsmiddel in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden 

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (mid-del) per toepassing 

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of per
12 maanden

Maximaal aantal liter middel per ha 

Minimum
interval tussen toepassingen in dagen

Consumptieaardappel

voor opkomst  

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Bieten

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,2 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,2 l/ha per teeltcyclus

-

na opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,05-0,1 l/ha1

4 per teeltcyclus

7

0,2 l/ha

1 per teeltcyclus

 

Droog te oogsten erwten 

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Droog te oogsten bonen

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Veldboon
(voor ensilage)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

 

 

onkruiden 

 

 

 

 

Boon met peul (onbedekte teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per 12 maanden

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Doperwt

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Sluitkoolachtigen (onbedekte teelt)  

na uitplanten

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Bloemkoolachtigen (onbedekte teelt)  

na uitplanten

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Boerenkool (geplant, onbedekte teelt)

na uitplanten

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 l/ha

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Wortelen

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

0,25 l/ha per teeltcyclus

-

Asperge (zaaibed, onbedekte teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per 12 maanden

0,25 l/ha per 12 maanden

-

Asperges
(productieveld, onbedekte teelt)

na het steekseizoen of kort voor of na
uitlopen gewas

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha

1 per 12 maanden

0,25 l/ha per 12 maanden

-

1 in LDS-systeem met toegelaten middelen.

Het gebruik in de teelt van winterkoolzaad, zomerkoolzaad, witte lupinen, raketblad, spinazie, tuinbonen, gezaaide boerenkool, gezaaide koolraap, knolselderij, bleekselderij, rabarber, knolvenkel en blauwmaanzaad is op basis van een “derdenuitbreidingen”. Deze “derdenuitbreidingen” zijn aangevraagd door de Stichting Trustee Bijzondere Toelatingen. Er is voor deze uitbreidingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker

Het gebruik in de teelt van veldboon (als peulvrucht), boon zonder peul (m.u.v. tuinboon), erwt zonder peul (m.u.v. doperwt), erwt met peul, knolraap, koolraap (geplant), zoete aardappel, dille, kervel, koriander, maggiplant en peterselie is beoordeeld conform artikel 51 EG 1107/2009. Er is voor deze toepassingen geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren voordat het middel gebruikt wordt. Het risico voor het gewas bij gebruik van dit middel in deze toepassingsgebieden valt onder verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Toepassingsgebied

Type toepassing

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per
teeltcyclus of per 12 maanden

Veldboon als peulvrucht (onbedekte teelt)

voor opkomst, na het zaaien

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha

1 per teeltcyclus

Blauwmaanzaad

voor opkomst 

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha

1 per teeltcyclus

Winterkoolzaad

voor opkomst 

Eenjarige breedbladige  onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

Zomerkoolzaad

voor opkomst 

Eenjarige breedbladige  onkruiden 

0,15 l/ha 

1 per teeltcyclus

Witte lupine

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige  onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

Raketblad als groenbemester

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige  onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

Spinazie 
(onbedekte teelt)

voor opkomst 

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,15 l/ha 

1 per 12 maanden

Boon zonder peul m.u.v.
tuinboon (onbedekte
teelt)

voor opkomst, na het zaaien

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha

1 per teeltcyclus

Tuinboon
(onbedekte teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

Erwt zonder peul m.u.v. doperwt
(onbedekte teelt)

voor opkomst, na het zaaien

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha

1 per teeltcyclus

Erwt met peul
(onbedekte teelt)

voor opkomst, na het zaaien

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha

1 per teeltcyclus

Boerenkool (gezaaid,
onbedekte teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden

0,2 l/ha 

1 per teeltcyclus

Knolraap (onbedekte
teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,2 l/ha

1 per teeltcyclus

Koolraap (gezaaid)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,2 l/ha 

1 per teeltcyclus

Koolraap (geplant, onbedekte teelt)

voor het planten of direct na het planten

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,2 l/ha

1 per teeltcyclus

Zoete aardappel (onbedekte teelt)

na poten, vooropkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,2 l/ha

1 per teeltcyclus

Knolselderij 

kort na uitplanten 

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

Bleekselderij
(onbedekte teelt)

kort na uitplanten 

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1 per teeltcyclus

Rabarber
(onbedekte teelt)

voor of kort na uitlopen

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha 

1per 12 maanden

Knolvenkel
(onbedekte teelt)

voor opkomst of na uitplanten

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,25 l/ha

1 per teeltcyclus

Dille 
(onbedekte teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,15 l/ha

1 per teeltcyclus

Kervel 
(onbedekte teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,15 l/ha

1 per teeltcyclus

Koriander (onbedekte
teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,15 l/ha

1 per teeltcyclus

Maggiplant (onbedekte
teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,15 l/ha

1 per teeltcyclus

Peterselie (onbedekte
teelt)

voor opkomst

Eenjarige  breedbladige onkruiden 

0,15 l/ha

1 per teeltcyclus

 
 
 

Toepassingsvoorwaarden

Centium kan in vrijwel alle teelten gewasreacties in de vorm van bladverkleuring (chlorose) en enige groeiremming veroorzaken, zeker als er veel neerslag valt in de periode kort na toepassing. Deze gewasreacties zijn doorgaans van tijdelijke aard zonder negatieve effecten op de uiteindelijke opbrengsten.
In koolgewassen kan er tot enkele weken na toepassing sprake zijn van extreme chlorose en enige groeiremming. Omdat het 4 tot 6 weken kan duren voordat deze symptomen uit het gewas verdwijnen wordt toepassing van het middel in kortdurende koolteelten afgeraden.
In bieten kan er onder bepaalde omstandigheden (veel neerslag in de periode rond toepassing, overlapping van spuitbanen) sprake zijn van extreme chlorose en uitdunning van het gewas waarbij opbrengstderving niet is uitgesloten.
In spinazie is enige bladverkleuring tot aan het einde van de teelt niet uitgesloten hetgeen met name problemen kan geven bij de teelt van verse spinazie.  
Mocht de behandelde teelt in het voorjaar mislukken dan wordt afgeraden om zomertarwe, zomergerst, haver, witlof, cichorei, sla, ui, prei of sierteelten als vervanggewas te gebruiken. Voor het zaaien of planten van allerlei volgteelten wordt een kerende grondbewerking d.m.v. ploegen aangeraden.          
In een nateelt van bloembollen (o.a. tulpen) is de kans op verkleuringsverschijnselen na toepassing van Centium in een voorafgaande teelt niet uitgesloten. De nateelt van bloembollen na toepassing van Centium in een voorafgaande teelt wordt dan ook sterk afgeraden!
Door drift kan het middel schadelijke effecten veroorzaken aan naburige gewassen waaronder sierteeltgewassen, fruitbomen en andere houtige beplantingen.

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees aandachtig het etiket met productinformatie vóór gebruik. 
Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt. 
Centium® 360CS is een product van FMC Chemical. 

 

Designed by Pedro
Scroll to Top